JUHTIMIS- JA KONTROLLSÜSTEEMID

IQAN juhtimis- ja kontrollsüsteem on arendatud  Parkeri poolt, mis kujutab endast liikuvtehnika hüdrosüsteemide elektroonilist kontrollimist ja jälgimist. IQAN on ühenduses masina teiste süsteemidega, nagu diiselmootori ja transmissioonisüsteemidega. IQAN Master juhtimis- ja kontrollseade edastab andmeid süsteemist ja samuti võimaldab parameetreid muuta.
IQAN on kõrgetasemeline graafiline töövahend, mida on kasutajal lihtne programmeerida ja mis tunduvalt lihtsustab kujundamist. Masina funktsioonide programmeerimisega leiab üheagselt aset masina kontrollsüsteemide simulatsioon. IQAN tarkvara edastab infot masina kõigi elutsüklite kohta – alates masina kasutuselevõtmisest, tootmisprotsessist ja hooldusest ning korrashoiust.

Töökindlus
Riistvara on on kavandatud ja testitud hüdraulikaga varustatud liikuvtehnika jaoks.

Lihtsus
Süsteemi on võimalik häälestada komplekselt kõigi masina funktsioonide juhtimiseks vajamata selleks programmerija eriväljaõpet.

Ohutus
IQAN jälgib etteantuid parameetreid hoides masina funktsioone ülekoormuslike momentide eest.

Masina haldamine
IQAN tarkvara eeliseks on asjaolu, et ta annab igakülgse ülevaate masina töötsüklitest. See omakorda võimaldab efektiivselt kasutada masinat, hoides kokku kulutusi masina hoolduseks ja korrashoiuks.