TÖÖSTUSSEADMED

Masindisaini edendamine
Autotööstuse, toiduainete-, joogi-, metalli-, kummi- ja plastitööstuse tootmisseadmete konstruktorid ja projekteerijad tuginevad Parkeri kõrgtehnoloogilistele pneumaatilistele, hüdraulilistele ja elektromehaanilistele lahendustele, et tulla toime raskesti prognoositavate, jätkusuutlike, energiamahukate ja täpsust nõudvate juhtsüsteemidele esitatud väljakutsetega, mis on tüüpilised selle valdkonna tööstusharude rakendustele ja mõju keskkonnale.

tootmine